Vše o nabíjení

Jak nabíjet olověné akumulátory?

 
 

Olověné akumulátory se nabíjejí pomocí konstantního napětí a omezeného proudu. Postup nabíjení je následující:

  1. Připojte nabíječku k akumulátoru podle návodu k obsluze. Ujistěte se, že polarita je správná.

  2. Zkontrolujte, zda je napětí akumulátoru nižší než nabíjecí napětí nabíječky. Pokud je akumulátor vybitý, může být napětí nižší.

  3. Nastavte nabíjecí napětí na hodnotu doporučenou výrobcem akumulátoru. Obvykle se používá napětí 2,3 až 2,4 V na článek.

  4. Nastavte nabíjecí proud na hodnotu, kterou doporučuje výrobce nabíječky nebo akumulátoru. Obvykle se používá hodnota 10 až 20 % z kapacity akumulátoru.

  5. Zapněte nabíječku a sledujte nabíjení. Pokud se akumulátor silně zahřívá, snižte nabíjecí proud. Pokud se teplota akumulátoru blíží 50 °C, zastavte nabíjení.

  6. Po dokončení nabíjení vypněte nabíječku a odpojte ji od akumulátoru.

Je důležité dodržovat doporučené hodnoty napětí a proudu pro správné nabíjení a prodloužení životnosti akumulátoru. Také je nutné mít na paměti, že při nabíjení olověných akumulátorů může vznikat vodík, který je hořlavý a výbušný. Proto je třeba provádět nabíjení v dobře větraném prostoru a zabránit vzniku jisker.

Proč nabíjet olověné akumulátory?

Olověné akumulátory se nabíjejí proto, aby se obnovila jejich kapacita a energie pro další použití. Olověné akumulátory jsou široce používány pro ukládání energie v mnoha aplikacích, jako jsou například:

  • Záložní zdroj energie pro zabezpečovací systémy, počítačové servery a další zařízení, která vyžadují nepřetržitý provoz

  • Zdroj energie pro elektromotory, jako jsou elektromobily a elektromotocykly

  • Zdroj energie pro solární panely a větrné turbíny, které potřebují ukládat energii, aby byla k dispozici v době, kdy není slunce nebo vítr

  • Zdroj energie pro loďské baterie, karavany a další mobilní aplikace, kde není k dispozici přístup k síti.

Olověné akumulátory se nabíjejí pomocí elektrického proudu, který je přiváděn do akumulátoru pomocí nabíječky. Během nabíjení se energie ukládá v chemických sloučeninách uvnitř akumulátoru, což umožňuje opakované použití a uchování energie pro pozdější použití.